کلیدواژه‌ها = نقض قرارداد
بررسی خسارت نفع‌محور ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا و حقوق ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 783-803

10.22059/jcl.2019.273655.633780

اسماعیل نعمت‌اللهی؛ مریم‌سادات سیدعلی روته


توافق بر خسارت در کامن¬لا

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 101-125

10.22059/jcl.2012.32115

مرتضی عادل