کلیدواژه‌ها = نقض قرارداد
تعداد مقالات: 6
2. مطالعۀ تطبیقی هدف از پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 369-396

10.22059/jcl.2020.306369.634042

اسماعیل نعمت اللهی


3. حکم الزام متعهد به ایفای عین تعهد و اجرای آن از سوی شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 591-611

10.22059/jcl.2020.298369.633977

ابراهیم شعاریان ستاری؛ سئودا باحجب عظیمی


4. بررسی خسارت نفع‌محور ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا و حقوق ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 783-803

10.22059/jcl.2019.273655.633780

اسماعیل نعمت‌اللهی؛ مریم‌سادات سیدعلی روته


6. توافق بر خسارت در کامن¬لا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-125

10.22059/jcl.2012.32115

مرتضی عادل