کلیدواژه‌ها = حقوق فرانسه
تعداد مقالات: 4
2. رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 299-321

ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


4. تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 317-333

محمد جلالی؛ حامد کرمی