کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعۀ تطبیقی گسترۀ نظارت نهاد نگهبان قانون اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی ایران و هند

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 679-709

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ مازیار خادمی


2. جستاری بر اندیشۀ دادرسی اساسی در جهان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-83

خیرالله پروین


3. ساختارهای اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، مطالعه تطبیقی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-82

سهراب صلاحی؛ علی بهادری جهرمی