موضوعات = حقوق بین الملل خصوصی
تعداد مقالات: 4
2. نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 261-278

10.22059/jcl.2018.253960.633645

سعید چاچ؛ ابراهیم عبدی پور


4. بررسی تطبیقی دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای در اسناد بین‌المللی، حقوق ژاپن و ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 231-255

10.22059/jcl.2018.233896.633495

علیرضا شمشیری؛ غلامرضا حاجی نوری؛ رضا سکوتی نسیمی؛ علیرضا نوجوان