موضوعات = حقوق اسلامی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تطبیقی تاثیر ازدواج در خروج دختر از ولایت قهری در فقه شیعه و حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.22059/jcl.2021.319592.634157

معصومه زمانیان؛ زهرا وطنی


4. قدرت سیاسی؛ مطالعۀ تطبیقی در اندیشۀ لیبرال و اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 359-378

10.22059/jcl.2014.52947

توکل حبیب زاده؛ علی فتاحی زفرقندی


5. تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-153

10.22059/jcl.2014.51531

محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی