کلیدواژه‌ها = نظم عمومی
تعداد مقالات: 2
1. مقدمه ای بر شناخت مفهوم پلیس اداری در ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-86

محمد جلالی؛ میثا کامیاب


2. نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-91

حسن صادقی مقدم؛ سید محمدمهدی غمامی