نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

چکیده

از اساسی­ترین موضوعات بازار، مسئله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی­گیرد و حقوق مصرف­کننده، تأمین امنیت سرمایه­گذار و توسعه­ملی حاصل نمی­شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی­آید. به این وضعیت که تحت قواعد مداخله جوبانه دولت در تنظیم بازار رخ می­دهد «نظم بازار» گفته می­شود.
به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، این دولت است که با مقررات گذاری از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی می­کند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه با رفتارهای انحصارگرا می­شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران (2007) و حقوق رقابت فرانسه (1986) را با هم مقایسه کرده و از این رهگذر به بررسی کاستی­های حقوق رقابت در ایران و راهکارهای مشابه حقوق فرانسه بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market regulation Comparative study on the law systeme of Iran and France

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Sadeghi Moghaddam 1
  • Seyed Mohammad Mahdi Ghamami 2
1 Assocaite Professor, Civil Law Group, law and Politic science Faculty, The University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD student at public law, Public Law Group, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most fundamental issues of market is competition, because the market is without competition Does not exist and consumer rights, Investor security and transition and  national development  not be achieved. Thus the functional guarantee competition in the supply and demand, in the horizontal and vertical markets ,not be a problem. Under the Regulation by government to intervene in the market occur  that is said "Market Order".
Therefore, for organizing the market situation, government Should be attended to regulation for competition in the market and the fight against monopolistic behavior. In this paper we two competition law of Iran (2007) and French competition law (1986) and to compare these two objectives through the operation of commercial law, especially imitation Iran from France in commerce law to review the shortcomings of competition law in Iran and solutions in France.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • law. market discipline. public order. Market. anti-competitive behavior. monopoly. government