کلیدواژه‌ها = خسارت
تعداد مقالات: 4
2. مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 569-599

مرتضی عادل؛ محسن شمس‌الهی


3. توافق بر خسارت در کامن¬لا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-125

مرتضی عادل


4. مطالعه تطبیقی ترتیبات قانونی و قراردادی محاسبه خسارات در بیمه‌های جبرانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 170-185

عباس کریمی؛ رضا شکوهی زاده