کلیدواژه‌ها = خسارت
مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 569-599

10.22059/jcl.2016.60694

مرتضی عادل؛ محسن شمس‌الهی


توافق بر خسارت در کامن¬لا

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 101-125

10.22059/jcl.2012.32115

مرتضی عادل