کلیدواژه‌ها = مالکیت
ماهیت حق مؤلف در نظام‏های حقوق نوشته

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 777-795

10.22059/jcl.2022.335524.634286

حسن قاسمی؛ مسعود البرزی ورکی؛ اصغر عربیان


تبیین پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد با تکیه بر مفهوم کمیابی منابع

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 311-338

10.22059/jcl.2020.285035.633866

داریوش کیوانی هفشجانی؛ مهدی شهابی؛ مهدی طغیانی