کلیدواژه‌ها = مالکیت
تعداد مقالات: 3
1. تبیین پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد با تکیه بر مفهوم کمیابی منابع

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 311-338

داریوش کیوانی هفشجانی؛ مهدی شهابی؛ مهدی طغیانی


2. تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسی (رویکرد تطبیقی)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 403-423

حسن محسنی


3. مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-101

رحیم پیلوار