نویسنده = محمود باقری
تعداد مقالات: 3
1. مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایالات متحدۀ امریکا و ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 279-295

10.22059/jcl.2019.256710.633662

مهرنوش کیال؛ محمود باقری؛ محمد حسین زارعی؛ سید محمد هاشمی


2. تحول تاریخی چارچوب‌های تجارت از ترتیبات قراردادی به شرکت‌‌های تجاری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 437-459

10.22059/jcl.2016.60688

مصطفی بستاتی؛ محمود باقری


3. مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اوراق بهادار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 81-96

10.22059/jcl.2014.36314

محمود باقری؛ نفیسه شوشی‌نسب