نویسنده = مافی، همایون
تعداد مقالات: 2
1. دادگاه صالح در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 297-322

همایون مافی؛ سید حسن حسینی مقدم


2. مقایسۀ اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 301-323

همایون مافی؛ احمد محسن زاده