نویسنده = جلالی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مقدمه ای بر شناخت مفهوم پلیس اداری در ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-86

محمد جلالی؛ میثا کامیاب