کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری خارجی
تعداد مقالات: 3
1. قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-41

گودرز افتخار جهرمی؛ ابراهیم رضوانی


2. حق اتباع خارجی در زمینۀ تملک اموال در ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 521-544

احمدرضا توحیدی؛ ریحانه کوشش کار