کلیدواژه‌ها = شهردار
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 709-731

فرامرز عطریان؛ سعید خانی والی‌زاده


2. شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 141-161

ولی رستمی؛ معصومه عامری