کلیدواژه‌ها = بازار
تعداد مقالات: 3
1. تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 413-441

10.22059/jcl.2015.55770

محمود باقری؛ محمد صادقی


2. تحلیل «تحلیل اقتصادی حقوق»

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-17

10.22059/jcl.2014.36310

مسلم آقایی طوق


3. نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-91

10.22059/jcl.2012.32106

حسن صادقی مقدم؛ سید محمدمهدی غمامی