تحلیل «تحلیل اقتصادی حقوق»

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به‌نظر می‌آید، حال آنکه برداشت‌های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این‌گونه به نظر می‌رسد که دو حوزۀ روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شده‌اند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار به‌کار می‌برند، برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقتصادی موضوعات حقوقی. برای تبیین این مسئله، خود عبارت «تحلیل اقتصادی» باید موشکافی شود. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای ترجمۀ حقوق به زبان اقتصادی و سپس مطالعۀ آن، مشابه مطالعۀ بازار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of ‘Economic Analysis of Law’

نویسنده [English]

  • Moslem Aghaei Thogh
Assistant Professor of Public Law, University of Judicial Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Economic Analysis of Law though seemingly clear, is a vague phrase. There are a lot of misunderstandings about its true nature. In many cases it seems that there are confusions between Economic Analysis as a method on one hand and Economic Analysis as a discipline on the other hand. Economic Analysis of law analyzes legal matters by methods and techniques originally used by economists to analyze market issues and as such, it does not explain the economic impacts of law or legal aspects of economics. To find out what the very nature of economic analysis of law is, we must focus on the meanings of “Analysis” and “Economic”: Economic analysis means to translate law in economic language and then to analyze it, as we analyze market research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analysis, economic imperialism, economic analysis, method
  • Market