کلیدواژه‌ها = دولت
تعداد مقالات: 3
1. نقش زیان‌دیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 177-194

10.22059/jcl.2018.250472.633619

سید قاسم زمانی؛ وحید بَذّار


2. استقلال سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و سوئیس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 379-400

10.22059/jcl.2014.52948

مسعود راعی؛ فرامرز عطریان


3. نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-91

10.22059/jcl.2012.32106

حسن صادقی مقدم؛ سید محمدمهدی غمامی