کلیدواژه‌ها = دولت
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی دولت‌ها در قبال استفاده کنندگان واکسن کووید 19 در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.22059/jcl.2023.355806.634474

احمد جعفری؛ حمید ابهری؛ سام محمدی


نقش زیان‌دیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 177-194

10.22059/jcl.2018.250472.633619

سید قاسم زمانی؛ وحید بَذّار


نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 73-91

10.22059/jcl.2012.32106

حسن صادقی مقدم؛ سید محمدمهدی غمامی