نویسنده = ���������� ������������
مطالعه تطبیقی تحصیل دلیل توسط داور در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا و قواعد کانون وکلای بین المللی .

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22059/jcl.2022.346687.634406

همایون مافی؛ زهرا میرشاه پناه؛ عباسعلی دارویی