نویسنده = حمید ابهری
تعداد مقالات: 2
1. مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-155

حسین رحمانی؛ محمد ابوعطا؛ حمید ابهری؛ مریم آقایی بجستانی


2. قواعد و شرایط حاکم بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-43

حمید ابهری؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری