نویسنده = حیدرنژاد، ولی الله
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی شرایط و فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات در نظام‌های حقوقی ایالت متحدۀ امریکا و فرانسه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-140

ولی الله حیدرنژاد؛ سید محمد مهدی غمامی