نویسنده = افتخار جهرمی، گودرز
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اصول و قواعد دادرسی تجاری و ارزیابی کارایی آن از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-65

گودرز افتخار جهرمی؛ سید علی خراسانی