نویسنده = رحیمی، حبیب الله
تعداد مقالات: 2
2. مطالعۀ تطبیقی تحلیل ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 401-429

حبیب الله رحیمی؛ خسرو محمودزاده