نویسنده = بختیاروند، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری؛ ناقض حقوق دارندۀ علامت یا مطابق اصل آزادی بیان؟ (مطالعۀ تطبیقی)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-65

مصطفی بختیاروند؛ مطهره اعرابی جشوقانی


2. حمایت از روش‌های کسب و کار در حقوق تطبیقی (بررسی رویکرد نظام‌های حقوقی امریکا، هند، ژاپن، فقه امامیه، ایران و موافقت‌نامۀ تریپس)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 647-668

سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی