نویسنده = فضائلی، مصطفی
تعداد مقالات: 2
2. سلـب تابـعیت از نگاه حقوق اسـلام و نظـام بین المـللی حقـوق بشـر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 277-295

مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی