نویسنده = کاظمی نجف‌آبادی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای نفتی و منافع کشورهای تولیدکنندۀ نفت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 665-694

عباس کاظمی نجف‌آبادی؛ مهدی ناصری