نویسنده = صلاحی، سهراب
تعداد مقالات: 1
1. ساختارهای اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، مطالعه تطبیقی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-82

سهراب صلاحی؛ علی بهادری جهرمی