نویسنده = ایزانلو، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی کارکردهای دوگانۀ اصل احتیاط در مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 407-428

محسن ایزانلو؛ زهرا اسدی