کلیدواژه‌ها = تعهد
تعداد مقالات: 3
2. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-61

مجید بنایی اسکویی


3. ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 127-145

مجید غمامی؛ مریم ابراهیمی