کلیدواژه‌ها = سازمان ملل متحد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اجرای تحریم در سازمان‌های منطقه‌ای با تأکید بر اتحادیۀ اروپا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 249-275

عبدالله عابدینی؛ علیرضا ابراهیم گل