کلیدواژه‌ها = اموال فکری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فرآیند تحصیل ملکیت اموال فکری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 335-357

سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده


2. انتقال قهری اموال فکری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-106

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری