انتقال قهری اموال فکری

نویسندگان

1 دکتری حقوق - دانشیار - رئیس موسسه حقوق تطبیقی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

چکیده

انتقال اموال فکری، از حوزه های جذاب مطالعاتی در حقوق مالکیت فکری است اما تاکنون به طور مستقل و ویژه در انتقال قهری آنها کاووش صورت نپذیرفته است.
مالک اثر فکری دارای حقوق انحصاری مادی و معنوی بی نظیری می باشد که ثمره تبلور روح وجان او در اثرش است و از این رو مختار است که آزادانه درباره انتقال آنها تصمیم بگیرد و آنها را منتقل کند و سرانجام هر گونه تصرفی را انجام دهد، اما در انتقال قهری، فارغ از اراده ی صاحبان آثار، انتقالی تحقق می گیرد که با انتقال ارادی، تفاوت های ماهوی و اصولی دارد. این مقاله سعی دارد که ضمن بررسی انتقال قهری در مقطع زمانی قبل و پس از مرگ، جنبه های متفاوت آن را برجسته نماید تا درک تازه ای از آن به ثمر نشیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Involuntary transfer of Intellectual property

نویسندگان [English]

  • Saeed habiba 1
  • zahra shakeri 2
چکیده [English]

IPR owners have a right about voluntary transfer but sometimes Intellectual property right transfer by force and thus, there are challenge that this article regard for its.
IPR shall be devolved to their legitimate heirs after their death unless, owner indicate otherwise in their wills.
The heirs have the exclusive right to exercise economic and moral rights, they decide upon publication of the work and in general do every exploitation.
But, they shall exercise The decisive manner that IPR of holder intended before his death.
On other hand, IPR may be liable to seizure or IPR have been used in mortgage loan. Thus they can be transfer to new person.Here, we regard to Involuntary transfer.This article highlight subject of involuntary transfer and analysis on aspects

کلیدواژه‌ها [English]

  • death
  • Intellectual property right
  • involuntary
  • legitimate heirs
  • Transfer