کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل
تعداد مقالات: 3
2. سلـب تابـعیت از نگاه حقوق اسـلام و نظـام بین المـللی حقـوق بشـر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 277-295

مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی


3. برده‌داری سنتی و مدرن در حقوق بین‌الملل و اندیشۀ اسلامی؛ با نگاهی به وضعیت زنان و کودکان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-52

مریم احمدی نژاد؛ یاسر امین الرعایا؛ محمود گنج بخش