کلیدواژه‌ها = انحصار
تعداد مقالات: 2
1. نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-91

حسن صادقی مقدم؛ سید محمدمهدی غمامی


2. مبحثی در محدودیتها و استثنائات حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-54

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری