کلیدواژه‌ها = شروط مستقل صلاحیت نسبت به صلاحیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 619-638

مازیار راستبد؛ عباداله رستمی