کلیدواژه‌ها = اطلاعات
تعداد مقالات: 2
1. حقوق اطلاعات از منظر تحلیل اقتصادی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-21

باقر انصاری؛ اسماعیل انصاری


2. پیش بینی رفتار طرفین عقود و دعاوی بر اساس نظریه بازی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 26-49

حسن بادینی؛ مجتبی اشراقی