پیش بینی رفتار طرفین عقود و دعاوی بر اساس نظریه بازی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تصمیمات افراد تا حد زیادی به پیش‌بینی که آنها از اقدامات و تصمیمات دیگران به عمل می‌آورند بستگی دارد. این پیش‌بینی امروزه به کمک فنون و قواعد منطقی و ریاضی با دقت نسبتا مطلوبی میسر گشته است و نظریه بازی به عنوان مهم‌ترین ابزار در این زمینه مطرح شده است. در واقع، نظریة بازی یکی از شاخه‌های «نظریة انتخاب عاقلانه» است که انتخاب‌ها و اعمال اشخاصی را که از این امر آگاهند که تصمیم هر یک بر دیگری تأثیر می‌گذارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. هدف ما در این مقاله این بوده است تا با زبانی ساده و قابل فهم برای محققان عرصه ی تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد وضع شده برای پیش‌بینی رفتار بازیگران حقوقی و اتخاذ تصمیم شایسته به کمک نظریه بازی مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Tort Law and the Law of Bankruptcy

نویسندگان [English]

  • hasan badini
  • mojtaba eshraghi
چکیده [English]

To make an efficient decision occupies a great and important place in theorists' minds at all disciplines. One's decision depends to a large extent on the prediction he's made upon others' decisions. This prediction is now facilitated by logical and mathematical rules, and game theory is the best means for this goal. In fact game theory is a branch of "rational choice theory" which analyzes the knowing people's choices and measures. At law discipline, with regard to gross interest conflicts between players, especially in lawsuits and contracts, using this method is an effective way for predicting behavior of the other party and consequently deciding for making a litigation, forming a contract, etc. our object in this article is analysis and explanation of legal players' behavior and making a good decision by means of game theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • Nash equilibrium
  • payoff
  • Play
  • player
  • prediction
  • Strategic behavior
  • Strategy