کلیدواژه‌ها = شهروند
تعداد مقالات: 2
2. اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-224

ابوالحسن شاکری؛ سید بهامین بابایی شاهاندشتی