کلیدواژه‌ها = حق مؤلف
تعداد مقالات: 3
1. حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 225-251

10.22059/jcl.2016.58609

حسین صفایی؛ زهره افشار قوچانی


3. نگرشی بر ماهیت آفریده‌های فکری پس از تعلق به قلمرو عمومی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 351-368

10.22059/jcl.2015.54416

پژمان محمدی؛ مرضیه شرقی