کلیدواژه‌ها = حق مؤلف
تعداد مقالات: 3
1. حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 225-251

حسین صفایی؛ زهره افشار قوچانی


2. تحلیل رابطۀ حق مؤلف و محتوای اثر در آرای قضایی آمریکا، بریتانیا و کانادا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 651-676

محمود صادقی؛ سارا علامه


3. نگرشی بر ماهیت آفریده‌های فکری پس از تعلق به قلمرو عمومی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 351-368

پژمان محمدی؛ مرضیه شرقی