کلیدواژه‌ها = ترتیبات مالی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای نفتی و منافع کشورهای تولیدکنندۀ نفت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 665-694

عباس کاظمی نجف‌آبادی؛ مهدی ناصری


2. مطالعه تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی نفتی عراق و ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 751-771

محمد جعفر قنبری جهرمی؛ مجتبی اصغریان