نویسنده = علیرضا فصیحی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تطبیقی وقوع اشتباه انسانی یا خطای فنی در پرداخت‌های مبتنی بر کارت بدهی در حقوق ایران و امریکا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 545-564

مریم جلالی؛ محمدمهدی الشریف؛ علیرضا فصیحی زاده؛ محمود جلالی


2. بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 627-646

علیرضا فصیحی زاده؛ احسان مومنی تذرجی؛ محمد باقرپور