نویسنده = ������������ ������ ��������
مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایالات متحدۀ امریکا و ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 279-295

10.22059/jcl.2019.256710.633662

مهرنوش کیال؛ محمود باقری؛ محمد حسین زارعی؛ سید محمد هاشمی


مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین‌المللی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 87-119

10.22059/jcl.2017.234812.633501

علی حاجی پور کندرود؛ سید محمد هاشمی؛ اسدالله یاوری