نویسنده = باقر انصاری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ تطبیقی حدود تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-84

باقر انصاری؛ منیژه هاشمیان


2. حقوق اطلاعات از منظر تحلیل اقتصادی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-21

باقر انصاری؛ اسماعیل انصاری