نویسنده = ������������ ����������
حریم خصوصی در اماکن عمومی با تکیه بر حق تصویربرداری

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-22

10.22059/jcl.2021.315309.634120

فاطمه ابطحی؛ ابوطالب کوشا؛ مهدی منتظرقائم؛ عباس میرشکاری


حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-22

10.22059/jcl.2013.35227

فاطمه ابطحی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی