نویسنده = مظلومی، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. تعهد به ارائۀ اطلاعات و متعادل‌سازی نابرابری اطلاعاتی در برابر گیرندۀ تسهیلات بانکی در قراردادهای اعتبار با مطالعۀ تطبیقی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 387-405

سیدحسین اعلم‌الهدی؛ سیدعلی سیداحمدی سجادی؛ سجاد مظلومی