نویسنده = زمانی‌زاده، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. نظام مطلوب تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی در ایران در پرتو معیارهای بین‌المللی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 467-483

مصطفی زمانی‌زاده؛ اسدالله یاوری