نویسنده = سیدعلی روته، مریم‌سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خسارت نفع‌محور ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا و حقوق ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 783-803

اسماعیل نعمت‌اللهی؛ مریم‌سادات سیدعلی روته