نویسنده = حاتمی پور، نوید
تعداد مقالات: 1
1. ارجاع بارنامۀ دریایی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی؛ در جستجوی قصد طرفین

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

مسعود اربابی؛ نوید حاتمی پور