نویسنده = اعرابی جشوقانی، مطهره
تعداد مقالات: 1
1. تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری؛ ناقض حقوق دارندۀ علامت یا مطابق اصل آزادی بیان؟ (مطالعۀ تطبیقی)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-65

مصطفی بختیاروند؛ مطهره اعرابی جشوقانی