نویسنده = اهالی آباده، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مادۀ 968 ق.م بر شروط حل اختلاف قراردادی در نظم قضایی کنونی؛ رهیافت‌هایی از مطالعات تطبیقی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 521-543

محسن اهالی آباده؛ سید محمد طباطبایی‌نژاد