نویسنده = هاشمیان، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی حدود تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-84

باقر انصاری؛ منیژه هاشمیان